top of page
בניית ממד

חרבות ברזל - אישורי ממ"ד

עמוד הבית » חרבות ברזל - אישורי ממ"ד

 בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" בעלי בתים צמודי קרקע עשויים
לקבל אישור מידי לבניית חדר ממ"ד בתוך 14 ימים בלבד
ללא צורך בהיתר בנייה !

 

תהליך מימוש הזכות:

  • עורך הבקשה יגיש אותה במערכת הרישוי של פיקוד העורף ויצרף את המסמכים בהתאם לתקנות.

  • התשובה לבקשה (אישור או דחייה) תישלח לעורך הבקשה בתוך 14 ימים מיום ההגשה.

  • אם הבקשה תאושר, יהיה אפשר להתחיל בבנייה מיד עם קבלת האישור.

  • כמו כן, ניתן להציב ממ"ד יביל (ממ"ד מוכן שמובילים לבית) מדגם שאושר על ידי פיקוד העורף בהתאם לתוכנית.

  • הממ"ד הכלול בתקנות אלו הוא ממ"ד בגודל של 9 מ"ר נטו (ללא קירות)

 

מה אנחנו עושים?

אנחנו ב 360 PLAN משרד לאדריכלות ועיצוב פנים, נספק לכם את כל מה שצריך ליישום בניית חדר הממ"ד משלב בדיקת הזכאות שלכם ועד לבניית הממ"ד, תכנית אדריכלית, תכנית מהנדס ומודד במידת הצורך, בנוסף אנו נחבר אתכם לקבלן שעובד אתנו שמתמחה בבניית ממ"ד או לחברה שמספקת ממ"ד טרומי יביל ומתחייבים לקדם ככל הניתן את התהליך בשבילכם ולמען ביטחונכם.

 

 

יש שאלות? רוצים להתחיל?

ליצירת קשר לחצו באחת הדרכים הבאות ונשמח לעמוד לרשותכם:

bottom of page